جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهید بهشتی
آدرس فارس - شیراز - ميدان ولي عصر
 مسول فنی خانم دكتر جمشيدي
خدمات پاتولوژی - بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-711-2241161
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه