جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس خوی - میدان امام - کوچه جلالی - ساختمان پزشکان
 مسول فنی قای دکتر مقدم
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-461-2227828
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه