جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه الزهرا
آدرس اصفهان - خمینی شهر - خيابان وليعصر
 مسول فنی دكتر رحمانی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-312-3236740
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه