جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاشف
آدرس تهران - کرج - حصارک - ميدان دانشگاه - روبروي ايستگاه تهران - كوچه باستاني
 مسول فنی دكتر شهناز جعفرزادگان
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-261-4571520
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه