جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر صداقت
آدرس تهران - شهر قدس - ميدان آزادي - كوچه شهيد شريعتي - بالاتر از داروخانه شبانه روزي
 مسول فنی دكتر صداقت
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-262-3822474
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه