جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني شهداي جاجرم
آدرس خراسان شمالی - جاجرم - خیابان شهيد بهشتي
 مسول فنی دكتر جليل فخراني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-585-3222288
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه