جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركزي
آدرس کرمان - جیرفت - خيابان شفاء - كوچه آزمايشگاه مركزي
 مسول فنی خانم دكتر برخوري
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-348-2310652
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه