جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهید دکتر بهشتی
آدرس زنجان - زنجان - خيابان شهدا ـ دروازه اراك
 مسول فنی دكتر علي اكبر جمشيدي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-241-5244001-5
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه