جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر رفيعي
آدرس گیلان - رشت - چهار راه ميكائيل - جنب داروخانه دكتر دادرس
 مسول فنی دكتر رفيعي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - هورمون شناسی - ايمونولوژي - ميكروب شناسي - انگل شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-131-3229726
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه