جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر فدائی
آدرس گیلان - رشت - خيابان امام خميني - نرسيده به سه راه انقلاب
 مسول فنی دکتر فدائی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - هورمون شناسی - ايمونولوژي - ميكروب شناسي - انگل شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-131-2223408
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه