جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مريم
آدرس تهران - شهرك غرب - فاز هفتم - خیابان توحيد سوم - پلاك 3
 مسول فنی دكتر پور ملك
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-88092996
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه