جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر اطهري
آدرس تهران - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - فتحي شقاقي - روبروي داروخانه سبز
 مسول فنی دكتر اطهري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-88102955
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه