جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر آقائي
آدرس گیلان - هشتپر/تالش - خيابان اسالم
 مسول فنی دكتر آقائي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-182-4464545
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه