جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهيد نوراني
آدرس گیلان - هشتپر/تالش - خيابان شهيد بهشتي
 مسول فنی دكتر افشين اكبرزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-182-4221101
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه