جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام خمینی
آدرس بیله سوار - بیمارستان امام خمینی
 مسول فنی آقای عطایی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-452-8226803
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه