جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشت - بیله سوار
آدرس اردبیل - بیله سوار - بیمارستان امام خمینی
 مسول فنی خانم توکلی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-452-8223281-2
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه