جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهداي هفت تير
آدرس کردستان - بیجار - خيابان طالقاني
 مسول فنی دكتر گلريز ذاكر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-872-4223003-4
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه