جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سینا
آدرس تهران - میدان دوم صادقیه
 مسول فنی دکتر رحمانی
خدمات هماتولوژي - بيوشيمي - ايمني شناسي - ميكروب شناسي - هورمون بيوشيمي - ادرار انگل شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-44071212-3
پست الکترونيک sadri@avesina.ir
وب سايت http://avesina.ir

تصاویر آزمایشگاه