جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزادگان
آدرس تهران - خیابان فدایان اسلام - تقاطع بزرگ راه آزادگان
 مسول فنی
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-33742333
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه