جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان سوم شعبان
آدرس تهران - خيابان ري - خيابان رضوي
 مسول فنی دكتر نيكتا-دكتر محمد پور دريايي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-33129111
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه