جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان مادران
آدرس تهران - خیابان دكتر بهشتي - ميدان تختي - خيابان مهناز
 مسول فنی دكتر پرويندخت ظهيري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88756444
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه