جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان جواهري
آدرس تهران - خیابان شريعتي - بالاتر از قلهك - خيابان زرگنده
 مسول فنی دكتر ابراهيم مظفري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-22265544
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه