جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان پارس
آدرس تهران - میدان ولیعصر - بلوار كشاورز - جنب ساختمان سامان
 مسول فنی دكتر عزت محيط
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88960051
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه