جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان ایرانشهر
آدرس تهران - خیابان شريعتي - خيابان جواد كارگر - خيابان جهان
 مسول فنی دكتر منصوره بهروز
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-77768061
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه