جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان فوق تخصصی قلب جماران
آدرس تهران - تهران - میدان تجر یش - نیاوران - جماران - جنب حسینیه جماران
 مسول فنی دکتر عارفی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-22290204
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه