جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان تهرانپارس
آدرس تهران - فلكه سوم تهرانپارس
 مسول فنی دكتر پروين امامي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-77884690
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه