جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان مدائن
آدرس تهران - خیابان وليعصر - قبل از چهارراه ولیعصر - خيابان صباي جنوبي
 مسول فنی دكتر عزيز اله ستايشگر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66405705
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه