جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان جم
آدرس تهران - خیابان استاد مطهري - خيابان فجر
 مسول فنی دكتر رسول حسين نيا
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88833133
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه