جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان ساسان
آدرس تهران - میدان ولیعصر - بلوار کشاورز
 مسول فنی دكتر آزاده جزيني-دكتر احمد مداح زاذه
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88965170
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه