جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شیراز
آدرس استان فارس - شیراز - خيابان نادر - چهارراه گمرك
 مسول فنی دکتر جلال شجاعی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-71-7260603
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه