جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان كيان
آدرس تهران - خیابان شريعتي - دوراهي قلهك
 مسول فنی دكتر طاهره جلالي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-22263838
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه