جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان رسالت
آدرس تهران - پل سيد خندان - ابتداي بزرگراه رسالت - نبش ابوذر غفاري
 مسول فنی دكتر فاطمه اشرفي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88623988
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه