جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان قمر بني هاشم
آدرس تهران - بزرگراه رسالت - نرسيده به پل سيد خندان - نبش خيابان 14
 مسول فنی دكتر افسانه بردبار
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88601926
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه