جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان مرودستی
آدرس تهران - خیابان نوفل لوشاتو - بالاتر از كوچه لولاگر
 مسول فنی دكتر ايرج گودرزي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66702011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه