جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان باهر
آدرس تهران - خیابان جمهوري - خيابان شيخ هادي - بن بست اميني
 مسول فنی دكتر كامبيز منتظمي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66462363
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه