جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهینا
آدرس تهران - قلعه مرغي - خيابان ابوذر - بين 16 متري و 18متري - شماره 390
 مسول فنی خانم دكتر كاووسي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-55711704
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه