جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان بابك
آدرس تهران - خیابان كارون - بين خیابان طوس و خیابان آزادي
 مسول فنی دكتر حميد صعودي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66019703
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه