جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان مردم
آدرس تهران - ميدان كلانتري - خيابان كرمان
 مسول فنی دكتر محمد حسن هاشمي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-33795823
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه