جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان البرز
آدرس تهران - خیابان وصال شيرازي - نرسيده به خيابان بزرگمهر - شماره 38
 مسول فنی دكتر ابوالفضل علوي نيا
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66416200
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه