جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان بهارلو
آدرس تهران - خیابان كارگر جنوبي - خيابان بهداري
 مسول فنی دكتر صديقه صراف
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-55644400
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه