جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان علوي
آدرس اردبیل - پارس آباد - خيابان ساحلي - خيابان مقدس اردبيلي
 مسول فنی دكتر نادر غفاري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-452-2248888
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه