جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه البرز
آدرس قزوین - خیابان فردوسي جنوبي - نرسيده به سبزه ميدان - نبش كوي رهبر
 مسول فنی دكتر محمد رضا علي اكبر زاده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-281-2232745
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه