جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بوعلي
آدرس پارس آباد - خيابان ساحلی - ميدان ورزش
 مسول فنی دكتر داود ميكائيلي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-452-2246666
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه