جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام خمینی
آدرس اردبیل - پارس آباد - خیابان بهشتی
 مسول فنی دکتر مقصودی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-452-7223097
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه