جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان ثامن الائمه
آدرس خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شهيد چمران
 مسول فنی دكتر آل ياسين
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-584-2231851
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه