جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر صادقی
آدرس اصفهان - اردستان - خيابان شهيد فائق - پاساژ ملت
 مسول فنی دكتر دکتر صادقی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-362-5247499
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه