جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام خميني
آدرس خراسان شمالی - اسفراین -
 مسول فنی دكتر جاغوري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-572-7226004
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه