جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان علوی
آدرس اردبیل - خیابان ساحلی
 مسول فنی دکتر شکوهی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-451-2245007
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه