جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ایثار
آدرس اردبیل - خیابان شهید عطایی
 مسول فنی دکتر شبدل
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-451-5514209
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه