جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان فاطمی
آدرس اردبیل - خیابان امام خمینی
 مسول فنی دکتر چینی فروش
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-451-2232520-21
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه